.: e'Twinning :.ROK SZKOLNY 2008/2009

Tytuł projektu: “The world is more than catches the eye…”

Grupa wiekowa: 16 – 19 lat
Czas trwania : 1 rok
Przedmiot : chemia
Język : angielski
Narzędzia ICT : e-mail, chat, PDF, Word, Excel, PowerPoint, audio, video, picture image files, Skype

Cele projektu: celem projektu było pokazanie zarówno uczniom jak i nauczycielom jak ważnym przedmiotem jest chemia, jak bardzo może być ona fascynująca oraz że spotykamy się z nią praktycznie na co dzień, na każdym etapie naszego życia.

Etapy projektu:
1. Uczniowie poznają się za pomocą: Chat, Skype, prezentacji Power point , homepages, mail.

Zostało zrobione:
Uczniowie z ZSTiO przygotowali prezentacje w power point o sobie i swoich zainteresowaniach.

2. Uczniowie badają:
a)Chemia:
- zdrowie,
- technologie,
- czas wolny,

b) Chemia i my:
- dzieci i nastolatki,
- osoby dorosłe,
- osoby starsze.

Zostało zrobione:
a) wspólnie z uczniami ze szkoły portugalskiej zaprojektowane zostało logo projektu,
b) założyliśmy bloga,
c) na forum ustalone zostały zasady komunikowania się członków projektu podczas współpracy,
d) uczniowie obu szkół przygotowali prezentacje o swoich miastach i wymienili się informacjami dotyczącymi szkoły (rok szkolny, terminy ferii, itp.),
e) uczniowie szkoły portugalskiej przygotowali prezentacje dotyczącą metali oraz recyklingu,
f) uczniowie ZSTiO przygotowali prezentacje dotyczące chemii w życiu dzieci, nastolatków i osób starszych oraz produktów chemicznych,
g) odbyła się wycieczka do Wrocławia, gdzie w Instytucie Meteorologii uczniowie brali udział w wykładzie, a w ogrodzie instytutu zrobili pamiątkowe zdjęcia dla grupy portugalskiej.

Planowane są :
- lekcja chemii po angielsku,
-Uniwersytet Opolski (uczniowie biorą udział w wykładach, eksperymentach, itp.),
- wycieczka do Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Kożle.

Wynik projektu:
- indywidualne i grupowe raporty z pracy uczniów,
- galeria zdjęć,
- wspólna strona internetowa.

Podsumowanie:
Połączenie dwóch przedmiotów chemii i j. angielskiego było dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem. Szykujemy się do przeprowadzenia lekcji „Chemii po angielsku.” Udział w projekcie przyniósł nam wiele korzyści między innymi:
- podczas przygotowywania projektu uczniowie i nauczyciele mieli możliwość pracy w zespole oraz podjęcia współpracy z zespołem szkoły partnerskiej,
- uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą chemii,
- pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Aleksandry Nowak, a zarazem nauczycielki chemii zbierali i selekcjonowali informacje dotyczące chemii w naszym życiu codziennym,
- zebrane informacje uczniowie tłumaczyli na język angielski pod okiem Moniki Pietrzyk, nauczycielki j. angielskiego i w postaci prezentacji power point umieszczali swoje prace w portalu etwinning,
- dla potrzeb projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach tzw. „koło etwinning”, na których wykorzystywali sprzęt komputerowy i internet jako narzędzia edukacji,
- nauczyciele mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji interkulturowych, językowych jak również doświadczyli ciekawego połączenia chemii i j. angielskiego w praktyce.

Rozpoczynając projekt skorzystaliśmy z gotowych zestawów pomocniczych, które znajdowały się na stronach portalu eTwinnig, między innymi:
http://www.petrochemistry.net/?HID=127
http://www.chemistryandyou.org/base_eng.htm
http://www.zak.com.pl/?dzial=13&lang=GB&node=13&doc=1000145

Zapraszam do obejrzenia naszej pracy na stronie w portalu eTwinning:
http://twinspace.etwinning.net/index.cfm

Załączniki
3 zdjęcia młodzieży polskiej i portugalskiej
1 konspekt lekcji „Chemii po angielsku”

ROK SZKOLNY 2006/2007

Opis projektu: Wymiana nowych możliwości na rynku pracy, które oferują kraje europejskie oraz analiza rynku pracy w krajach związanych z projektem.

Cele projektu:
a) promowanie kultury i tradycji kraju
b) wymiana informacji między uczniami
c) używanie narzędzi komunikacji w sieci internetowej
d) rozwijanie umiejętności językowych u uczniów
e) wymiana nowoczesnych metod nauczania między nauczycielami
f) poznawanie różnic na rynku pracy w innym europejskim kraju
g) dostarczenie uczniom niezbędnych narzędzi do zrozumienia zasad panujących na rynku pracy
h) przygotowanie uczniów do poszukiwania pracy na rynku europejskim

Postęp 1. uczniowie zapoznali się ze sobą za pomocą prezentacji Power Point, rozmów na czacie, korespondencji e-mail oraz rozmowom na Skype. 2. a)obecnie uczniowie badają rynek pracy w poszczególnych województwach i sporządzają wykresy w Excelu z wynikami badań b) uczniowie poszukują ciekawych ofert pracy dla kolegów/koleżanek ze szkoły partnerskiej. Po zakończonym badaniu rynku pracy uczniowie przeprowadzają rozmowy odgrywając na zmianę role pracodawców i osoby poszukujące pracę. 3. po przeprowadzeniu analizy rynku pracy uczniowie będą inwestowali pieniądze w kraju partnerskim a uczniowie danego kraju będą oceniali skuteczność inwestycji. Mogą też przygotować business plan, CV, rysować plany swojej firmy, etc. 4. Efektem wspólnie wykonanej pracy jest Europejskie CV, które uczniowie opracowali podczas wymiany międzyszkolnej. Wzór takiego CV jest obecnie umieszczany przez uczniów w portalu eTwinning. Wymiana ta miała miejsce w dniach 26 marca - 01 kwietnia. Grupa 10 uczniów z Portugalii wraz z dwójką nauczycieli przyjechała do Opola i zamieszkała w domach rodzinnych uczniów z Polski. Goście ze szkoły partnerskiej mieli możliwość zwiedzenia Opola i okolic. Odbyła się również wspólna wycieczka do Krakowa oraz do Auschwitz. We wrześniu planowany jest wyjazd polskiej grupy do domów rodzinnych uczniów szkoły partnerskiej w Portugalii.

Korzyści odniesione: rozwój umiejętności językowych, poznanie kultury i tradycji innego kraju, kształcenie umiejętności autoprezentacji oraz prezentacji środowiska lokalnego (moja szkoła, moje miasto), wykorzystanie narzędzi ICT, poznanie rynku pracy i przygotowanie się do jej aktywnego poszukiwania, uczenie się przedsiębiorczości, pracy indywidualnej i grupowej, a przede wszystkim nawiązanie trwałych międzynarodowych przyjaźni, które nie zakończyły się wraz z powrotem naszych gości do domu.foto
ROK SZKOLNY 2005/2006

Nasza szkoła podjęła współpracę z włoską szkołą ITIS Galileo Galilei w ramach akcji eTwinning, której celem jest wykorzystanie technologii informacyjnej do tworzenia wspólnych projektów z różnych przedmiotów. Klasa Ie naszego liceum oraz klasa równieśników ze szkoły włoskiej rozpoczęły wspólny projekt językowy pod tytułem "Przełamywanie Stereotypów". Pierwsze efekty tej pracy to prezentacje obydwu miejscowości i szkół, które można ściągnąc:

prezentacja miasta Viareggio i prezentacja włoskiej szkoły

prezentacja miasta Opola i ZSTiO

oraz skomentować w języku angielskim na forum strony eTwinning logując się jako guest1 hasło: gzowski.

F.A.Q.
foto