.: News :.


IV WOJEWÓDZKIE WARSZTATY RATOWNICZE

Dodano: 2016-06-20 13:41:57

   

UDZIAŁ W IV WOJEWÓDZKICH WARSZTATACH RATOWNICZYCH

16 czerwca 2016r. dwie drużyny ratowników z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego, po raz czwarty, uczestniczyły w IV Wojewódzkich Warsztatach Ratowniczych. Warsztaty ratownicze miały charakter szkoleniowy, pozbawiony elementów rywalizacji pomiędzy uczestnikami. Zajęcia składały się z wykładów na temat bezpiecznych zachowań w domu i ograniczenia ofiar pożarów w budynkach mieszkalnych zgodnie z programem "Zgaś ryzyko", bezpiecznych zachowań na drogach, na wodzie i zasad obchodzenia się z prądem. Poza tym było kilka widowiskowych pokazów zorganizowanych na Odrze przez WOPR oraz pokaz pożaru w oparciu o makietę budynku a także pokaz gaszenia oleju jadalnego przygotowane przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Policja zaprezentowała ambulans techniczny.

Warsztaty otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Opolu st. bryg. Witold Trojnar. Następnie zabrał głos wicemarszałek województwa opolskiego Stanisław Rakoczy. Miłym punktem programu było wręczenie przez Mirosława Śliwińskiego - sekretarza WOPR Województwa Opolskiego - Srebrnych Regionalnych Odznak za Zasługi dla WOPR województwa opolskiego. Odznaki otrzymali między innymi st. bryg. Witold Trojnar i Henryk Dojka sekretarz WORD.

Ćwiczenia praktyczne prowadzili strażacy i ratownicy. Obejmowały one swym zakresem prawidłowe zachowania młodzieży na wypadek różnych najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. Zasadnicze cele szkoleniowe warsztatów ratowniczych to:

• propagowanie prawidłowych zachowań młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach,

• zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami zachowania się podczas wypadku drogowego,

• rozszerzenie wiedzy uczniów na temat uczestnictwa w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści, kierowcy),

• propagowanie ochrony przeciwpożarowej,

• zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznych zachowań nad wodą,

• poprawa bezpieczeństwa młodzieży,

• kształtowanie prawidłowych zachowań i umiejętności pracy w grupie,

• doskonalenie umiejętności jazdy w sytuacjach trudnych (dla osób posiadających prawo jazdy - troleje),

• przedstawienie zagrożeń związanych z kierowaniem pojazdów po spożyciu alkoholu.

Warsztaty zakończyły się wzajemnymi podziękowaniami i wręczeniem certyfikatów przez przedstawicieli organizatorów. Następnie wszyscy zjedli pyszną strażacką grochówkę.


wróć