.: Zastępstwa :.


Inf. o zast.
Zastępstwa w dniu 14.12.2017 czwartek
Monika Pietrzyk
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 bb(2) - 103 Michał Macha złączenie grup
4 1 we(1) - 12 Sylwia Ladra-Matysik złączenie grup
5 3 e/g - 105 Katarzyna Soboń  
6 2 in(1) - 9 Sylwia Ladra-Matysik  
7 4 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Andrzej Polak
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 in(2) - 51 Sylwia Ladra-Matysik złączenie grup
4 2 in(2) - Piotr Kuriata złączenie grup
5 2 bb(1) - 110 Małgorzata Szymańska złączenie grup
7 3 bb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 bb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Ryszard Skrzydeł
lekcja opis zastępca uwagi
4 1 in - 103 Piotr Soppa za ostatnią lekcję
5 4 ab - 103 Jolanta Kulig  
7 1 cb - 103 Katarzyna Matkowska zamiast l. 1
8 3 ar - 103 Ada Wałowska  
       
Zdzisław Ślemp
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 a/g - 109 Grażyna Wojtasik  
4 1 bb - 109 Małgorzata Górny  
8 2 cb - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Mirosław Śliwiński
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 bb(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 ab - Uczniowie przychodzą później    
3 3 ab - Uczniowie przychodzą później    
4 4 en - 25a Michał Kostrzewa złączenie grup
5 4 en - 25a Michał Kostrzewa  
7 3 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Lilianna Wachułka
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 bb - 8 Joanna Raczyńska  
3 2 bb - 8 Katarzyna Kusek  
       
Barbara Wiatkowska
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 a/g(2) - 107 Jarosław Kędra złączenie grup
7 1 a/g(2) - 107 Jarosław Kędra złączenie grup
8 1 a/g(2) - 107 Jarosław Kędra złączenie grup
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN


*Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w planie zastępstw oraz błędy i nieporozumienia.