Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Gzowskiego

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
Publiczne Technikum nr 1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole
tel. (77) 4 745 942
(77) 4 745 943
fax. (77) 4 748 620
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl