Język Polski Geografia Przedmioty Zawodowe
dr Hanna Bem mgr Joanna Iwańska mgr inż. arch. Jarosław Gawryś
mgr Magdalena Debudaj mgr Romana Gręda mgr inż. Rafał Gonschior
mgr Katarzyna Kusek mgr Katarzyna Trzupek mgr inż. Anna Grochalska
mgr Joanna Zawadzka lek. wet. Barbara Maj
Biologia mgr inż. Marcin Maziarek
Matematyka mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Michał Maziarek
mgr Małgorzata Górny mgr inż. Magdalena Okoń
mgr Lilianna Grabowska-Fita Fizyka mgr Paweł Prochera
mgr Piotr Kuriata mgr Katarzyna Matkowska mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Aleksandra Lehmann mgr Katarzyna Trzupek mgr inż. Joanna Raczyńska
mgr Katarzyna Matkowska mgr Grzegorz Rolik
Chemia inż. Jerzy Szczubiał
Język Angielski mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Lilianna Wachułka
mgr Michał Macha inż. Wengel Agnieszka
mgr Edyta Pawłowska Religia dr inż. Barbara Wiatkowska
mgr Monika Pietrzyk mgr Barbara Kobylarska-Rak
mgr Małgorzata Szymańska mgr inż. Ryszard Skrzydeł Przedmioty Ekonomiczne
mgr Ewa Barczyk
Język Niemiecki Wiedza o Społeczeństwie mgr Romana Gręda
mgr Beata Miemczyk mgr Jolanta Kulig mgr Jolanta Kulig
mgr Grażyna Wojtasik mgr Edyta Pawłowska mgr Edyta Pawłowska
mgr Agnieszka Przysiecka mgr Jolanta Kulig
Historia mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Jolanta Kulig Wiedza o Kulturze mgr inż. Jolanta Raczyńska
mgr Agnieszka Przysiecka mgr Agnieszka Przysiecka
mgr Zdzisław Ślemp Pedagog
mgr Mirosław Śliwiński Edukacja Dla Bezpieczeństwa mgr Joanna Proszewska
mgr Mirosław Śliwiński
Wychowanie Fizyczne mgr Zdzisław Ślemp Psycholog
mgr Michał Kostrzewa mgr Katarzyna Trzupek mgr Ewa Mitoraj
mgr Justyna Otola
mgr Andrzej Polak Informatyka Biblioteka
mgr Katarzyna Soboń mgr inż. Rafał Gasz dr Hanna Bem
mgr Mirosław Śliwiński mgr Piotr Kuriata mgr Ewa Karczewska
mgr inż. Magdalena Okoń
Doradca Zawodowy inż. Piotr Soppa
mgr Edyta Ciecierska
mgr Agnieszka Przysiecka