Język Polski Geografia Przedmioty Zawodowe
dr Hanna Bem mgr Joanna Iwańska mgr inż. arch. Jarosław Gawryś
mgr Magdalena Debudaj mgr Romana Gręda mgr inż. Rafał Gonschior
mgr Katarzyna Kusek mgr Katarzyna Trzupek mgr inż. Anna Grochalska
mgr Joanna Zawadzka lek. wet. Barbara Maj
Biologia mgr inż. Marcin Maziarek
Matematyka mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Michał Maziarek
mgr Małgorzata Górny mgr inż. Magdalena Okoń
mgr Lilianna Grabowska-Fita Fizyka mgr Paweł Prochera
mgr Piotr Kuriata mgr Katarzyna Matkowska mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Aleksandra Lehmann mgr Katarzyna Trzupek mgr inż. Joanna Raczyńska
mgr Katarzyna Matkowska mgr Grzegorz Rolik
mgr Marcin Wesołowski Chemia inż. Jerzy Szczubiał
mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Lilianna Wachułka
Język Angielski inż. Wengel Agnieszka
mgr Michał Macha Religia dr inż. Barbara Wiatkowska
mgr Edyta Pawłowska mgr Barbara Kobylarska-Rak
mgr Monika Pietrzyk mgr inż. Ryszard Skrzydeł Przedmioty Ekonomiczne
mgr Małgorzata Szymańska mgr Ewa Barczyk
Wiedza o Społeczeństwie mgr Romana Gręda
Język Niemiecki mgr Jolanta Kulig mgr Jolanta Kulig
mgr Beata Miemczyk mgr Edyta Pawłowska mgr Edyta Pawłowska
mgr Grażyna Wojtasik mgr Agnieszka Przysiecka mgr Jolanta Kulig
mgr inż. Krystyna Przybecka
Historia Wiedza o Kulturze mgr inż. Jolanta Raczyńska
mgr Jolanta Kulig mgr Agnieszka Przysiecka
mgr Agnieszka Przysiecka Pedagog
mgr Zdzisław Ślemp Edukacja Dla Bezpieczeństwa mgr Joanna Proszewska
mgr Mirosław Śliwiński mgr Mirosław Śliwiński
mgr Zdzisław Ślemp Psycholog
Wychowanie Fizyczne mgr Katarzyna Trzupek mgr Ewa Mitoraj
mgr Michał Kostrzewa
mgr Justyna Otola Informatyka Biblioteka
mgr Andrzej Polak mgr inż. Rafał Gasz dr Hanna Bem
mgr Katarzyna Soboń mgr Piotr Kuriata mgr Ewa Karczewska
mgr Mirosław Śliwiński mgr inż. Magdalena Okoń
inż. Piotr Soppa
Doradca Zawodowy
mgr Edyta Ciecierska
mgr Agnieszka Przysiecka