Dyrektor zespołu: mgr Zdzisław Ślemp
Wicedyrektor: mgr Ewa Barczyk, mgr inż. Lilianna Wachułka
Główna księgowa: mgr inż. Bożena Zugaj-Supruniuk
Kierownik gospodarczy: Bartłomiej Dworecki
Sekretariat: Wiesława Kobylarska, mgr inż. Małgorzata Krupa-Bauman
Kadry: mgr Romana Gręda
Pedagog Szkolny: mgr Joanna Proszewska
Psycholog Szkolny: mgr Ewa Mitoraj
Doradca zawodowy: mgr Edyta Ciecierska, mgr Agnieszka Przysiecka