Zapraszamy

na spotkanie KTG wszystkie chętne osoby, które chciałyby uczestniczyć w wędrówkach górskich. Spotkanie odbędzie się 23.09.2019 r. (poniedziałek) na 7 lekcji (13:10) w sali 7.

pedagog Joanna Proszewska

nauczyciel wych. fizycznego  Justyna Otola

W dniu 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 16:30 w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Torowej 7 w Opolu odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy realizują zajęcia praktyczne w CKP.

Spotkanie odbędzie się w budynku C  w sali nr 100.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolnego. Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie bezpieczeństwa naszych uczniów, dlatego proponujemy zapoznać się z ofertami, które otrzymaliśmy od różnych Towarzystw:

https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zycie-i-zdrowie/ochrona-dla-twojego-dziecka/ubezpieczenie-nnw-dla-dzieci-i-mlodziezy

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci

https://nau.pl/

https://www.ubezpieczdziecko.pl/

https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

https://www.aviva.pl/ubezpieczenia-na-zycie-i-zdrowie/nnw-szkolne/

https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-szkolne/zakres-ochrony

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły.

Mateusz Boroch i Anthony Weineis z klasy 4 bb wygrali prestiżowy ogólnopolski konkurs „Warm Up Your Business”. Sławę i pieniądze przyniósł im projekt Hamster House, czyli polski dom prefabrykowany z rekartonu.

Gzowski znów najaktywniejszą szkołą w województwie w Honorowym Krwiodawstwie.

W dniu 4 września w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim w Sali Posiedzeń odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt. „Młoda Krew Ratuje Życie”. W roku szkolnym 2018/2019 w etapie okręgowym (wojewódzkim) aktywnie uczestniczyły 23. szkoły ponadgimnazjalne z województwa opolskiego. Krwiodawcy z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu okazali się najlepsi w kategorii – aktywność czyli ilość oddanej krwi w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły. Nasi uczniowie zostali również wyróżnieni w pozostałych dwóch kategoriach: ilość oddanej krwi oraz promocja honorowego krwiodawstwa. Łącznie w tym roku szkolnym uczniowie oddali 1438,5 litra krwi.

W uznaniu zasług nasza szkoła otrzymała podziękowania od Wiceprezydenta Miasta Opola Pana Przemysława Zycha, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Romana Kolka oraz puchary od Opolskiego Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu Pani Iwony Rajcy-Bernackiej i Prezes Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Opolu Pani Elwiry Bury. Nasza szkoła otrzymała również nagrody rzeczowe: bon do sklepu komputerowego, wejściówki do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie oraz firmowe upominki z Urzędu Miasta Opola oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Organizatorem turnieju były: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast patronat honorowy nad turniejem objęli: Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola oraz Opolski Kurator Oświaty.

Zapraszamy na wywiadówkę klas pierwszych 10 września 2019 r.
o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej.

Spotkanie Rady Rodziców wszystkich klas o godzinie 18:00 w sali 103.

W sobotę 15 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy PCK z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu po raz kolejny uczestniczyła w EVENCIE CZERWONEJ NITKI czyli ogólnopolskiej akcji promującej HONOROWYCH DAWCÓW KRWI. W tym roku trasa czerwonej nitki prowadziła do Rzeszowa a wyjazd odbywał się na zaproszenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, z którym to nasza szkoła od lat aktywnie wspołpracuje przy promocji Honorowego Krwiodawstwa i organizacji Szkolnych Akcji Poboru Krwi.

14 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK – WOPR działającego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu aktywnie uczestniczyła w FESTYNIE z OKAZJI 100 lecia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, który odbywał się na Placu Wolności w Opolu. Nasza młodzież nie tylko zapoznawała chętnych uczestników festynu z zasadami udzielania pierwszej pomocy, ale też chętnie promowała HONOROWE KRWIODAWSTWO pomagając, w ŚWIATOWYM DNIU KRWIODAWSTWA, przy stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Podczas oficjalnej części festynu opiekun Szkolnego Koła PCK – WOPR w imieniu Dyrektora ZSTiO w Opolu złożył na ręce Pani Prezes i Pani Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK jubileuszowe listy gratulacyjne. Aktywność i zaangażowanie wolontariuszy z Gzowskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów czerwonokrzyskiego festynu.