Istnieje możliwość odbioru legitymacji szkolnych
przez uczniów klas pierwszych, w terminie do 31.08.2020 r.,
w sekretariacie szkoły w godzinach: 900 – 1300.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020 r. według następującego harmonogramu:

Klasy pierwsze spotkają się z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami o godzinie 8.30 w salach:

Klasa 1 a/a – Jolanta Kulig sala 109
Klasa 1 bb – Joanna Raczyńska sala 7
Klasa 1 e/g – Martina Wójcik sala 10
Klasa 1 in – Monika Pietrzyk sala 11
Klasa 1we – Katarzyna Trzupek sala 12

Klasy drugie, trzecie i czwarte spotykają się z Wychowawcami o godzinie 11.00 w salach:

Klasa 2 a/w – Romana Gręda sala 6
Klasa 2 bb – Magdalena Okoń sala 42
Klasa 2 e/i – Aleksandra Lehmann sala 108
Klasa 2 a/a – Agnieszka Klimek sala 105
Klasa 2 cb – Justyna Otola sala gimnastyczna
Klasa 2 i/g – Elżbieta Czerny – Wiech sala 12
Klasa 2 we – Karolina Pomorska – Wypchło sala 103
Klasa 3 a/a – Michał Kostrzewa „balon”
Klasa 3 bb – Katarzyna Kusek sala 111
Klasa 3 e/g – Agnieszka Przysiecka sala 106
Klasa 3in – Małgorzata Jurkowska sala 110
Klasa 3 we – Beata Miemczyk sala 37
Klasa 4 ab – Małgorzata Dacyk sala 8
Klasa 4 bb – Małgorzata Górny sala 50
Klasa 4 cb – Katarzyna Matkowska sala 51
Klasa 4 a/g – Katarzyna Soboń sala 107
Klasa 4 in – Magdalena Debudaj sala 112
Klasa 4 we – Elżbieta Głowacka sala 101

W dniu 03 września 2020 r .o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcja Szkoły, Wychowawcami i Nauczycielami.
Prosimy , aby obecny był tylko jeden rodzic ucznia.
Harmonogram podany zostanie w najbliższy czasie.