Początki Szkoły sięgają 1948 roku, kiedy pod nazwą Państwowy Ośrodek Zawodowy powstała opolska filia Technikum Budowlanego w Gliwicach kształcąca mistrzów i techników budowlanych. W 1950 roku przekształciła się ona w samodzielną placówkę – Technikum Budowlane i Szkołę Rzemiosł Budowlanych, a 15 sierpnia 1965 roku jako Szkoła-Pomnik Tysiąclecia wprowadziła się do nowego budynku (przy dzisiejszej ulicy J. Hallera), który powstał w części ze środków przekazanych przez kanadyjską Polonię. W 1966 roku powołano Zespół Szkół Zawodowych i nadano mu imię Kazimierza Gzowskiego. W jego składzie znalazły się wówczas: Szkoła Rzemiosł Zawodowych kształcąca murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy, malarzy budowlanych, monterów wewnętrznych instalacj budowlanych oraz zewnętrznych sieci komunalnych i ogrodników terenów zieleni, Technikum Budowlane o specjalnościach: budownictwo ogólne, dokumentacja budowlana, instalacje sanitarne i co, Technikum Budowlane dla Pracującyc i Zaoczne o specjalnościach: budownictwo ogólne, instalacje i urządzenia sanitarne oraz zewnętrzna sieć kanalizacyjna i wodociągowa. W 1966 roku powstała Państwowa Szkoła Techniczna następnie Studium Zawodowe) (do1998 rokuPoilicealne Studium Zawodowe) kształcące specjalistów w zakresie budownictwa ogólnego, dróg i mostów, geodezji i dokumentacji budowlanej. Nieco póżniej rozszerzono w nim zakres kształcenia o projektowanie architektoniczne i budownictwo wodne. Równocześnie powstały: Technikum GeodezyjneTechnikum Gospodarki Wodnej oraz kształcące w zakresie dróg i mostów kołowych Technikum Drogowe(1970). W 1990 roku powstało IV Liceum Ogólnokształcące, a dwa lata później zmieniono nazwę Szkoły na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnoksztłcących im.Kazimierza Gzowskiego.

 

Szkołę, jak dotąd, opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów we wszystkich typach i specjalnościach kształcenia. Pracowało w niej blisko 500 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem Szkoły był Jan Matczyński. A pierwszym dyrektorem Technikum Budowlanego – Eugeniusz Balicz. Po nim funkcję tę pełnili: Wiktor ZychBolesław Głowski>, Michał Skupieński. Szkoła zaczęła się szybko rozwijać w połowie lat 60-tych. Dyrektorem był wtedy Kazimierz Litwin. Powołano wówczas Zespół Szkół, a przede wszystkim oddano do użytku nowy obiekt przy dawnej ul. Saperskiej, potem K.Świerczewskiego, a obecnie J. Hallera. W latach 1971-1972 dyrektorem był Stanisław Czarnecki.W latach 1972-74 funkcję dyrektora sprawował StaniławMicek. Wtedy też Zespół Szkół kształcił największą liczbę uczniów i słuchaczy. Od Od 1974 roku do roku 2005 dyrektorem był Adam Feusette. Funkcję dyrektora po nim przejął 1 stycznia 2006r. Zdzisław Ślemp.

Obok sali gimnastycznej z funkcjonalnym zapleczem, w budynku przy ul. J. Hallera znajdują się: siłownia, boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, bieżnia i kort tenisowy. Funkcjonują dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bogato wyposażone instrumentarium, biblioteka z czytelnią, gabinet lekarski, a zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy i instytucjach. Rozwijaniu uczniowskich zainteresowań służą działające od wielu lat koła zainteresowań: Techniczne, Geodezyjne, Informatyczne, Sportowe, Dziennikarskie, Teatralne, Ochrony Środowiska, Turystyczno-Krajoznawcze. Prężnie działa Samorząd Uczniowski regularnie ukazuje się, redagowana przez młodzież, gazeta szkolna „Gzowski News”, a częstymi gośćmi w szkole są przedstawiciele regionalnych środowisk naukowych, kulturalnych i sportowych. Szkoła jest również znana jako organizator międzynarodowego Biegu Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (odbyło się osiem edycji tej imprezy), świąt Szkoły (dwie edycje), Wigilii oraz różnych akcji charytatywnych. Uczniowie liceum ogólnokształcącego od kilku lat pomagają w organizacji Wigilii dla Bezdomnych. W 1996 roku Zespó Szkół stał się placówką miejską. Rozwijają się również kontakty międzynarodowe. W 1994 roku w szkole gościli nauczyciele z Niemiec, rok później złożyla wizytę ambasador Kanady w Polsce, w czerwcu 1997 roku nawiązano kontakty z żeńskim gimnazjum w Pusan (Korea Płd.). W roku szkolnym 2005/2006 szkoła podjęła współpracę z włoską szkołą ITIS Galileo Galilei w ramach akcji eTwinning, oraz w roku szkolnym 2006/2007 w ramach tej samej akcji ze szkołą w Portugalii. Oba projekty zakończyły się obustronną wymianą uczniowską.

 

Uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zajmując w nich wysokie miejsca. Odnoszą sukcesy w Konkursach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a ostatnio również w konkursach plastycznych i olimpiadach z przedmiotów humanistycznych. Uczniowie Techników uczestniczą także regularnie w kolejnych edycjach Targów Budowlanych w Opolu, Wrocławiu i Poznaniu oraz odbywają wycieczki przedmiotowe do firm budowlanych w województwie.Od kilku lat Zespół Szkół ma znaczące miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich organizowanych przez Rzeczpospolitą.

 

W czerwcu 1975 roku Zespół Szkół obchodził uroczyście jubileusz 10-lecia oddania do użytku nowej siedziby. Z tej okazji odbyło się w Szkole wojewódzkie zakończenie roku szkolnego. Została ona wyróżniona odznaką „Zasłużony Opolszczyźnie”. 22 października 1988 roku Szkoła obchodziła uroczyście jubileusz 40-lecia istnienia. W Teatrze im. J. Kochanowskiego odbyła się uroczysta akademia z udziałem wielu gości, absolwentów, pracowników Szkoły. W czerwcu 1992 roku w Muzeum Śląska Opolskiego została zorganizowana wystawa pt. „Cenny dar Polonii Kanadyjskiej” obrazująca historię i dzień dzisiejszy Szkoły. Inicjatorką ekspozycji była Róża Bednorz, a złożyły się na nią dokumenty, fotografie, publikacje oraz osobiste pamiątki ludzi związanych ze Szkołą.

 

Przygotowania do obchodów półwiecza działalności Szkoły zostały zakłócone jej zniszczeniem przez powódź, która w lipcu 1997 roku dotknęła rozległe obszary kraju. Położona w opolskiej dzielnicy Zaodrze „Kanadyjka” została zalana do wysokości pierwszego piętra. Całkowitemu zniszczeniu uległy pomieszczenia i wyposażenie sal znajdujących się na parterze. Prowadzony w budynku Szkoły intensywny remont pozwolił na powrót w marcu 1998 roku. W ciągu ośmiu miesięcy zmodyfikowano wygląd parteru, wymieniono wszystkie instalacje oraz okna i drzwi. W pracach porządkowych, a później wykończeniowych brała udział młodzież, sprawdzając w praktyce nabyte umiejętności. Uczniowie klasy maturalnej Technikum Budowlanego w ramach prac dyplomowych wykonali niezbędną do prac remontowych dokumentację, w której uwzględniono nową aranżację pomieszczeń i kolorystykę Szkoły. Oficjalne otwarcie Szkoły nastąpiło we wrześniu 1998 roku. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz lokalnych oraz sponsorzy, dzięki którym Szkoła mogła tak szybko wznowić działalność. W hallu Szkoły oraz przy wejściu do niej umieszczono tablice pamiątkowe z nazwami ofiarodawców.

 

9 listopada 1998 roku w Teatrze im. Jana Kochanowskiego odbyła się uroczysta akademia z okazji 50-lecia Szkoły oraz setnej rocznicy śmierci Patrona. Wydano również okolicznościowe wydawnictwo. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, Kuratorium, Kurii Biskupiej, instytucji i przedsiębiorstw związanych ze Szkołą, absolwenci oraz młodzież. Atmosferze refleksji i wspomnień towarzyszyły podziękowania dla pracowników Szkoły oraz nagrody dla najlepszych uczniów. Tym spotkaniem Jubilatka zainaugurowała drugie półwiecze swojej działalności.
Od roku szkolnego 2007/2008 szkoła przygotowuje się do obchodu 60-lecia swojego istnienia.W miesiącu wrześniu 2007 rozpoczeło działalność Stowarzyszenie Absolwentów i Nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu.