W sobotę 15 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy PCK z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu po raz kolejny uczestniczyła w EVENCIE CZERWONEJ NITKI czyli ogólnopolskiej akcji promującej HONOROWYCH DAWCÓW KRWI. W tym roku trasa czerwonej nitki prowadziła do Rzeszowa a wyjazd odbywał się na zaproszenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, z którym to nasza szkoła od lat aktywnie wspołpracuje przy promocji Honorowego Krwiodawstwa i organizacji Szkolnych Akcji Poboru Krwi.

14 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK – WOPR działającego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu aktywnie uczestniczyła w FESTYNIE z OKAZJI 100 lecia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, który odbywał się na Placu Wolności w Opolu. Nasza młodzież nie tylko zapoznawała chętnych uczestników festynu z zasadami udzielania pierwszej pomocy, ale też chętnie promowała HONOROWE KRWIODAWSTWO pomagając, w ŚWIATOWYM DNIU KRWIODAWSTWA, przy stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Podczas oficjalnej części festynu opiekun Szkolnego Koła PCK – WOPR w imieniu Dyrektora ZSTiO w Opolu złożył na ręce Pani Prezes i Pani Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK jubileuszowe listy gratulacyjne. Aktywność i zaangażowanie wolontariuszy z Gzowskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów czerwonokrzyskiego festynu.

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 o godzinie 9.00 przed budynkiem Szkoły

Przydział sal na spotkania z Wychowawcami

po apelu

Klasa Wychowawca Sala
I a/a Michał Kostrzewa 8
I bb Katarzyna Kusek 111
I e/g Agnieszka Przysiecka 106
I we Beata Miemczyk 108
I in Sylwia Ladra – Matysik 103 
II ab Małgorzata Dacyk 11
II bb Małgorzata Górny 50
IIcb Katarzyna Matkowska 51
II a/g Joanna Zawadzka 107
II in Magdalena Debudaj 112
II we Elżbieta Głowacka 101
III a/a Jolanta  Kulig 109
III bb Joanna Raczyńska 7
III cb Krystyna Przybecka 12
III e/g Małgorzata Szymańska 110
III in Piotr Kuriata 6
III we Katarzyna Trzupek 105

Bardzo dobry występ Drużyny PCK – WOPR z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego w Opolu w Etapie Centralnym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Płocku. Nasz młody zespół, który powstał w roku szkolnym 2018/2019 i odniósł zwycięstwo w etapach: rejonowym i okręgowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, nie tylko godnie reprezentował województwo opolskie w Etapie Centralnym, ale z powodzeniem rywalizował z drużynami mistrzowskimi reprezentującymi poszczególne województwa. Po zaciętej walce na kilkunastu pozorowanych stacjach ze scenkami dramatycznych zdarzeń i natychmiastowych akcji ratowniczych, nie udało nam się wprawdzie stanąć na podium Mistrzostw Polski, ale nasz młody zespół miał możliwość zdobycia bezcennych doświadczeń i rywalizacji z najlepszymi drużynami ratowniczymi Polskiego Czerwonego Krzyża z całego kraju. Chcieliśmy podziękować Dyrekcji, życzliwym nauczycielom i pracownikom z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu, absolwentom Gzowskiego: Markowi Mateja i Radosławowi Musorowi oraz Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK w Opolu za pomoc w przygotowaniu naszego zespołu do Mistrzostw Polski. Szczególne podziękowania należą się również Panu Marszałkowi Województwa Opolskiego, Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego Panu Szymonowi Ogłazie, Pani Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UM Barbarze Kamińskiej oraz Pani Tatianie Filipkowskiej z Departamentu Zdrowia UM za zaangażowanie w organizację wyjazdu naszego zespołu ratowniczego do Płocka. Cieszymy się, że to właśnie młoda drużyna z Opola reprezentowała Opolski Oddział Okręgowy PCK i województwo opolskie w Etapie Centralnym Mistrzostw Pierwszej Pomocy zdobywając Jubileuszową Szklaną Statuetkę 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniu dzisiejszym tj. 11.06.19 r. po długiej przerwie będą skrócone lekcje:

 • 11.30 – 12.05
 • 12.10 – 12.45
 •  12.50 – 13.25
 •  13.30 – 14.05
 • 14.10 – 14.45

W dniach 12 -13. 06.219 r. lekcje odbywać się będą według następującego harmonogramu

( lekcja trwa 35 min):

 1. 8.00 – 8.35
 2. 8.40 – 9.15
 3. 9.20 – 9.55
 4. 10.00 – 10.35
 5. 10.50 – 11.25
 6. 11.30 – 12.05
 7.  12.10 – 12.45
 8.  12.50 – 13.25
 9. 13.30 – 14.05
 10. 14.10 – 14.45
 11. 14.50 – 15.25
 12. 15.30 – 16.05
 13. 16.10 – 16.45
 14. 16.50 – 17.25

W piątek 14.06.19 r.  lekcje odbywać się będą według następującego harmonogramu

 (lekcja trwa 30 min):

 1. 8.00 – 8.30
 2. 8.35 – 9.05
 3. 9.10 – 9.40
 4. 9.45  – 10.15
 5. 10.30 – 11.00
 6. 11.05 – 11.35
 7.  11.40 – 12.10
 8.  12.15 – 12.45

W dniach 7-8 czerwca odbył się centralny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – OWIUR w Hańczowej.
Naszą szkołę reprezentowali:
Wanessa Kociok i Rafał Halenka z klasy 3 we – blok weterynaria,
Rafał Lyra z klasy 4 – blok architektura krajobrazu.

Wanessa i Rafał z klasy 3 we uzyskali tytuł finalisty,
natomiast Rafał Lyra uzyskał tytuł laureata, zajmując 9 lokatę.

Gratulujemy osiągnięć!

Read More

W dniu 5.06.2019r. odbyły się Mistrzostwa Opola w pływaniu szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada”. Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego z powodzeniem wystartowali w zawodach zarówno w konkurencjach drużynowych jak i indywidualnych. Sztafeta dziewcząt zajęła pierwsze miejsce a reprezentacja chłopców czwarte, przegrywając podium zaledwie o długość dłoni.

Indywidualnie srebrny medal zdobyła Monika Karczmarczyk płynąc 50 m. stylem klasycznym oraz Oliwia Siczewska startując na dystansie 50m. stylem grzbietowym a Piotr Skrzynkowski zajął ostatecznie trzecie miejsce, zdobywając brązowy medal na 50 m. stylem motylkowym.
Gratulujemy naszym pływakom i życzymy dalszych sukcesów.

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 17 do 28 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III,   realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w przyszłym roku szkolnym 2019/2020  będą uczęszczać do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej/zawodowej;

– w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2018/2019 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2018 na jednego członka rodziny nie przekracza 1685,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  1910,00 zł netto).

szczegółowe informacje na stronie www.opolskie.pl/