POMOC WOLONTARIUSZY Z GZOWSKIEGO PODCZAS FESTYNU 100 LECIA PCK

14 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy ze Szkolnego Koła PCK – WOPR działającego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu aktywnie uczestniczyła w FESTYNIE z OKAZJI 100 lecia POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, który odbywał się na Placu Wolności w Opolu. Nasza młodzież nie tylko zapoznawała chętnych uczestników festynu z zasadami udzielania pierwszej pomocy, ale też chętnie promowała HONOROWE KRWIODAWSTWO pomagając, w ŚWIATOWYM DNIU KRWIODAWSTWA, przy stoisku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Podczas oficjalnej części festynu opiekun Szkolnego Koła PCK – WOPR w imieniu Dyrektora ZSTiO w Opolu złożył na ręce Pani Prezes i Pani Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK jubileuszowe listy gratulacyjne. Aktywność i zaangażowanie wolontariuszy z Gzowskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów czerwonokrzyskiego festynu.