W poprzednim roku nasza szkoła dołącza do elitarnej grupy szkół, w których funkcjonuje Lokalna Akademia Cisco. Od tego czasu kliku naszych uczniów zdobyło certyfikat IT Essentials oraz doposażyliśmy pracownię w sprzęt niezbędny do certyfikacji CCNA. Uzyskaliśmy także niezbędne certyfikaty instruktorskie, co pozwala nam na poszerzenie zakresu oferowanych szkoleń.  

Read More