Lokalna Akademia Cisco

W poprzednim roku nasza szkoła dołącza do elitarnej grupy szkół, w których funkcjonuje Lokalna Akademia Cisco. Od tego czasu kliku naszych uczniów zdobyło certyfikat IT Essentials oraz doposażyliśmy pracownię w sprzęt niezbędny do certyfikacji CCNA. Uzyskaliśmy także niezbędne certyfikaty instruktorskie, co pozwala nam na poszerzenie zakresu oferowanych szkoleń.  

W ramach Akademii można będzie zdobywać wiedzę na następujących szkoleniach:

1) IT Essentials – wiedza zakresu budowy urządzeń komputerowych, podstawy sieci i systemów. kurs polecany dla osób, przed którymi jest egzamin E.12 lub E.08.

2) Linux podstawy – semestr 1 i 2 – kurs przygotowuje do certyfikacji LPIC – 1 i CompTIA Linux+

3) Programowanie w C++

4) podstawy CCNA – kurs składa się z 4 semestrów. Semestr 1 i 2 przygotowuje do certyfikacji Cisco CCENT a semestr 3 i 4 do certyfikacji CCNA. Pogłębia on wiedzę informatyczną o zagadnienia z zakresu teleinformatyki.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej, otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Certyfikacje Cisco Systems są obecnie postrzegane jako najbardziej odzwierciedlające nowoczesną i profesjonalną wiedzę sieciową. Zdawane są w kilku obszarach (routing & switching, security, voice, wiereless, designing) i na różnych poziomach. Podstawowym poziomem, będącym furtką do wiedzy sieciowej jest CCENT. Następne kroki na ścieżce w zdobywaniu wiedzy sieciowej to CCNA, CCNP oraz CCIE.

Kontakt z Lokalna Akademią Cisco: cisco@gzowski.opole.pl