Projektowanie architektoniczne

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu

„Za każdym horyzontem jest nowy horyzont, które potrafią odkryć tylko twórcze umysły”

Rysunek techniczny

 • Ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych.
 • Rysunek architektoniczno-budowlany.

 

Rysunek odręczny

 • Lekcje prowadzone w klasach technikum budowlanego i architektury krajobrazu, mające na celu opanowanie zasad i nabycie umiejętności posługiwania się rysunkiem odręcznym w procesie projektowania.
 • Dodatkowe zajęcia „STUDIO RYSUNKU” – kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na uczelnie architektoniczne.

 

Malarstwo

 • Zajęcia prowadzone zarówno w klasach technikum budowlanego, jak i architektury krajobrazu. Mają one na celu opanowanie zasad i nabycie umiejętności posługiwania się technikami barwnymi w procesie projektowania.

 

Korzystanie z programów komputerowych

 • Prowadzenie zajęć w oparciu o programy: AutoCad, ArchiCad, TechCad 2001 i 2001E, Sketchup oraz „Wymarzony ogród”.

 

Poznanie warsztatu architekta

 • Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego architekta, należącego do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, autora wielu znanych obiektów. Zaprosi on Was na spacer przez wszystkie etapy procesu powstawania budynku – od projektu, do jego realizacji.

 

Projekt przekształcenia sylwetki samochodu

 • Konkurs na projekt przekształcenia sylwetki samochodu osobowego Fiat 126p – patronat FIAT AUTO POLAND. Zadanie zaczerpnięte z wydziału architektury Śląskiej, mające na celu ćwiczenie projektowania formy obiektu. W tym przypadku – znanego pojazdu, w oparciu o istniejące podwozie.

 

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 • Projekt budowlany architektoniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Realizacja programu nauczania w formie atrakcyjnej dla ucznia – na przykład konkursu na projekt architektoniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dachem systemowym Brass – patronat BRAAS Sp. z o.o.

 

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • Realizacja programu nauczania w poszerzonej formule, atrakcyjnej dla ucznia, we współpracy ze znanymi firmami.
 • Konkursu na projekt architektoniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego Brass – patronat BRAAS Sp. z o.o.

 

Projekt obiektu użyteczności publicznej

 • Uczniowie opracowują projekt koncepcyjny obiektu użyteczności publicznej, na przykład kawiarni.
 • Projekt są równocześnie opracowaniami konkursowymi, pod patronatem znanym koncernów budowlanych, jak np. STO, które fundują dyplomy i upominki.

 

Projekty architektury krajobrazu

 • Projekt koncepcyjny oczka wodnego w otoczeniu roślinności.
 • Projekt koncepcyjny altany w otoczeniu roślinności.
 • Projekt zieleńca miejskiego.
 • Projekt koncepcyjny rabaty.
 • Projekt zagospodarowania terenu działki budynku jednorodzinnego.

 

Projekty innowacyjne

 • II miejsce Mateusza Morawskiego, Tomasza Sikory, Michała Sroki (2013/2014) i Marcina Pałęckiego (2012/2013) w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł „Młodego Innowatora” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 • Uczniowie na potrzeby olimpiady, wykorzystują również wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego.
 • Tytuł laureata Olimpiady wiedzy i Umiejętności Budowlanych uzyskało łącznie 22 uczniów, a w ostatnich latach:
  – Marcin Dras, Sebastian Saletnik, Mateusz Skóra (XXIV edycja),
  – Marcin Dras (XXV edycja),
  – Marek Domalewski (XXVI edycja).

 

Olimpiada Innowacji Technicznych

 • Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole, jak na przykład koło architektoniczne, opracowują projekty innowacyjnych technologii i rozwiązań racjonalizatorskich. Obecnie, zespół w składzie: Tomasz Sikora, Mateusz Morawski i Michał Sroka, pracuje nad rewolucyjnym rozwiązaniem dotyczącym budowy okien.

 

Współpraca projektowa z innymi podmiotami

 • Opracowanie przez uczniów dokumentacji na potrzeby rewaloryzacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
 • Opracowanie wizualizacji komputerowej przebudowywanej piwnicy wraz z rekonstrukcją odkrytej studni z XVII wieku, na potrzeby ekspozycji Muzeum Śląska Opolskiego.

 

Projekty na potrzeby szkoły

 • Opracowanie wizualizacji komputerowej na potrzeby projektu przebudowy ustępów ogólnodostępnych (damskiego i męskiego) dla pracowników szkoły.
 • Projekt z zakresu architektury krajobrazu – rabaty szkolnej.

 

 

Opracowanie: mgr inż. arch. Jarosław Gawryś

W prezentacji wykorzystano prace uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, uczestników zajęć „Studia Rysunku” Gabriel-Kos, projekty autorskie mgr. inż. arch. Jarosława Gawrysia, artykuł Artura Janowskiego – NTO „Teraz Opole”, fotografie Sławomira Mielnika – Gazeta Wyborcza.