PROCEDURY postępowania w czasie egzaminów zawodowych 22.06 – 10.07.2020 r.
Zasady bezpieczeństwa sanitarnego dla uczniów zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2020 w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. K. Gzowskiego w Opolu.

Pobierz procedury w formacie pdf

23 czerwca na sesję poranną uczniowie wchodzą 3 wejściami.
1. Osoby zdające na sali gimnastycznej wchodzą wejściem z tyłu sali od strony balona.
2. Osoby zdający w salach na parterze wchodzą wejściem naprzeciw sal 6, 7 od strony parkingu.
3. Osoby zdające w salach na piętrze wchodzą wejściem głównym.

W pozostałe dni egzaminów zdający wchodzą wejściem głównym.

,,Bogatym nie jest ten,
kto posiada,
lecz ten, kto daje.”
św. Jan Paweł II

Kochani Maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu – Krwiodawcy i Wolontariusze PCK!
Serdecznie Wam dziękuję za bezinteresowną, kilkuletnią pracę na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża!
Młodzi – o wielkich sercach, wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, niezastąpieni!
Nie zmieniajcie się.
Będzie nam Was brakowało.
Życzę Wam wszystkiego co dobre.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
i Koordynator Krwiodawstwa
przy ZSTiO im. K.Gzowskiego
w Opolu
Mirosław Śliwiński
Opole, 15 czerwca 2020 r.

W pierwszych dniach matur (8-10 czerwca) do szkoły będzie można wchodzić tylko 3 wejściami:
a. wejście główne przeznaczone dla osób zdających w salach na parterze: sale 6, 7, 8, 10, 11, 12, 04.
b. hol środkowy od strony parkingu, dla zdających w salach na piętrze: sale 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.
c. osoby zdające na sali gimnastycznej wchodzą wejściem z tyłu sali od strony sali balonowej.

Bardzo prosimy aby wchodzić do szkoły odpowiednimi wejściami. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi.

Obostrzenia te obowiązują tylko pierwsze 3 dni matur i tylko egzaminów od godz. 9.00.

Na egzaminy popołudniowe wchodzimy głównym wejściem.

Do szkoły w dniu matur (8-10 czerwca) będzie można wchodzić od godz. 8.00.

Szkołę będzie można opuścić dopiero po napisaniu egzaminu.

Maturzyści, którzy nie zdążą oddać książek do 4.06.2020 będą mieli możliwość zwrotu w dniach od 15.06 do 23.06 od godz. 10.00 do godz. 13.00.
Uczniów klas 1,2,3 prosimy o zwrot książek od 15.06 do 23.06 od godz. 10.00 do godz. 13.00.

nauczyciele bibliotekarze