Zapraszamy na stronę naboru do szkół ponadpodstawowych
(strona naboru będzie czynna jedynie w czasie trwania rekrutacji) w roku 2024/2025
link do strony Opolskie NABÓR VULCAN

Składanie dokumentów w szkole jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach:  9:00 – 14:00.

05.04.2024 Dzień Otwartych Drzwi Zapraszamy

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu
w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi nabór
w następujących zawodach:

Publiczne Technikum nr 1:

Technik budownictwa

Klasa z innowacją architektoniczną i elementami architektury wnętrz

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • przeprowadzania inwentaryzacji istniejącego obiektu, kierowania gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym,
 • wykonywania kalkulacji robót, sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych,
 • wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technika budownictwa.

Technik architektury krajobrazu

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • przygotowania, urządzania i pielęgnacji terenów zielonych, produkcji roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich, nadzorowania podległych pracowników,
 • planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej,
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Technik geodeta

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • posługiwania się nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi,
 • wykorzystywania pomiarów sytuacyjnych do sporządzania map i szkiców polowych,
 • wykorzystywania sprzętu komputerowego w pracy geodezyjno-kartograficznej,
 • komunikowania i przetwarzania informacji.

Technik weterynarii

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • asystowania lekarzowi weterynarii przy zabiegach chirurgicznych oraz podczas leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania weterynaryjnych zabiegów pielęgnacyjnych, higienicznych oraz fizykoterapeutycznych,
 • pobierania próbek do badań laboratoryjnych,
 • podawania leków zwierzętom,
 • zakładania opatrunków, wykonywania zastrzyków oraz udzielenia zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • zapobiegania chorobom oraz oceniania stanu zdrowia zwierząt.

Technik informatyk

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • montażu podzespołów komputera i konfiguracji systemów operacyjnych,
 • tworzenia sieci komputerowych i ich obsługi,
 • zarządzania użytkownikami w sieci lokalnej,
 • tworzenia stron internetowych,
 • tworzenia grafiki do stron internetowych,
 • tworzenia i zarządzania bazami danych,
 • podstawy programowania.

Technik programista

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • tworzenia stron internetowych,
 • tworzenia grafiki do stron internetowych,
 • tworzenia i zarządzania bazami danych,
 • algorytmów i struktur danych,
 • programowania strukturalnego i obiektowego,
 • tworzenia aplikacji desktopowych ​i mobilnych,
 • tworzenia aplikacji webowych.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6:

Betoniarz zbrojarz

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • wykonywania i układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
 • wykonywania mieszanek betonowych,
 • układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu,
 • wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.

Monter konstrukcji budowlanych

Zdobędziesz wiedzę w zakresie:
 • przygotowania elementów konstrukcji do montażu,
 • montaż rusztowań, konstrukcji metalowych, stalowych i żelbetowych, m.in.: za pomocą nitowania, skręcania i spawania,
 • zabezpieczaniem antykorozyjnym zmontowanych konstrukcji,
 • wykonywaniem konserwacji, napraw i modernizacji konstrukcji stalowych,
 • wykonywanie prostych robót murarskich, zbrojarskich oraz ciesielskich.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach 1:

Technik Budownictwa – matematyka
Technik architektury krajobrazu – matematyka
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – matematyka
Technik geodeta – matematyka
Technik informatyk – matematyka
Technik programista – matematyka
Technik weterynarii – biologia

planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym dla klas drugich:

Technik Budownictwa – fizyka
Technik architektury krajobrazu – biologia
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – geografia
Technik geodeta – geografia
Technik informatyk – informatyka
Technik programista – informatyka
Technik weterynarii – chemia