Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego
45-867 Opole ul. Józefa Hallera 6

Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu

Nr konta:  29 8898 0003 5000 0036 2658 0001

Prosimy podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia.

Wpłaty za duplikaty

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego
45-867 Opole ul. Józefa Hallera 6

67 1160 2202 0000 0002 1556 5414
Na to konto dokonujemy wpłat za duplikaty:
legitymacji szkolnej 9
świadectwa szkolnego 26