Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Gzowskiego

W skład Zespołu Szkół wchodzą:
Publiczne Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
Szkoła Policealna nr II

ul. J. Hallera 6, 45-867 Opole

tel. (77) 4 700 711
tel. (77) 4 745 942
(77) 4 745 943
fax. (77) 4 748 620
e-mail (sekretariat): gzowski@wp.pl