Język polski Geografia Przedmioty zawodowe
dr Hanna Bem mgr Joanna Iwańska mgr inż. arch. Jarosław Gawryś
mgr Magdalena Debudaj mgr Romana Gręda mgr inż. Rafał Gonschior
mgr Katarzyna Kusek mgr Katarzyna Trzupek mgr Piotr Kuriata
mgr Joanna Zawadzka mgr inż. Marek Leja
Biologia mgr inż. Magdalena Okoń
Matematyka mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Piotr Magiera
mgr Małgorzata Górny inż. Piotr Soppa
mgr Małgorzata Dacyk Fizyka mgr Paweł Prochera
mgr Aleksandra Lehmann mgr Katarzyna Matkowska mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Marcin Wesołowski mgr Katarzyna Trzupek dr inż. Rafał Gasz
mgr inż. Grzegorz Rolik
Język angielski Chemia inż. Jerzy Szczubiał
mgr Sylwia Ladra-Matysik mgr Elżbieta Głowacka lek. wet. Karolina Pomorska-Wypchło
mgr Michał Macha mgr Agnieszka Jagiełło mgr inż. Agnieszka Klimek
mgr Monika Pietrzyk mgr Ewa Mende lek. wet. Sławomir Wypchło-Pomorski
mgr Małgorzata Szymańska Religia mgr inż. Joanna Raczyńska
mgr Małgorzata Jurkowska mgr Barbara Kobylarska-Rak mgr inż. Edyta Wenzel-Borkowska
mgr inż. Ryszard Skrzydeł inż. Martina Wójcik
Język niemiecki mgr Mirosław Śliwiński
mgr Elżbieta Czerny-Wiech Przedmioty ekonomiczne
mgr Beata Miemczyk Nauczyciel wspomagający mgr Ewa Barczyk
mgr Grażyna Wojtasik mgr Agnieszka Leszczyńska mgr Jolanta Kulig
mgr Katarzyna Zabłocka mgr inż. Magdalena Okoń
Historia mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Jolanta Kulig Wiedza o kulturze mgr Romana Gręda
mgr Agnieszka Przysiecka mgr Agnieszka Przysiecka
mgr Zdzisław Ślemp Historia i społeczeństwo
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Jolanta Kulig
Wychowanie fizyczne mgr Mirosław Śliwiński
mgr Michał Kostrzewa
mgr Justyna Otola Informatyka Pedagog
mgr Andrzej Polak mgr inż. Magdalena Okoń mgr Joanna Proszewska
mgr Katarzyna Soboń Psycholog
mgr Mirosław Śliwiński mgr Łukasz Wąsowicz
mgr Arkadiusz Fluder Biblioteka
Doradca zawodowy mgr Ewa Karczewska
mgr Edyta Ciecierska mgr Anna Bęben
mgr Agnieszka Przysiecka