WOLONTARIUSZE PCK Z GZOWSKIEGO PROMOWALI HONOROWE KRWIODAWSTWO W RZESZOWIE

W sobotę 15 czerwca 2019 r. grupa wolontariuszy PCK z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.K.Gzowskiego w Opolu po raz kolejny uczestniczyła w EVENCIE CZERWONEJ NITKI czyli ogólnopolskiej akcji promującej HONOROWYCH DAWCÓW KRWI. W tym roku trasa czerwonej nitki prowadziła do Rzeszowa a wyjazd odbywał się na zaproszenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, z którym to nasza szkoła od lat aktywnie wspołpracuje przy promocji Honorowego Krwiodawstwa i organizacji Szkolnych Akcji Poboru Krwi.