Istnieje możliwość odbioru legitymacji szkolnych
przez uczniów klas pierwszych, w terminie do 31.08.2020 r.,
w sekretariacie szkoły w godzinach: 900 – 1300.