Spotkanie klas I z DYREKCJĄ SZKOŁY
I WYCHOWAWCAMI  odbędzie się

2 września 2019 r.

na sali gimnastycznej godzina 8.30

Uroczysty apel na rozpoczęcie roku szkolnego

o godz. 10.00 przed budynkiem szkoły.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami zostanie podany w późniejszym terminie.