W dniu 5 grudnia 2019r. w Teatrze Lalki i Aktora im.Alojzego Smolki w Opolu odbyła się XIX Gala Wolontariatu nad którą patronat objął Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski. Podczas uroczystości wyróżnionych zostało aż 25. wolontariuszy związanych z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu i z działającą przy szkole Drużyną WOPR SHARK Opole, co stanowiło aż 1/4 wszystkich wyróżnionych na gali wolontariuszy. Nasi uczniowie otrzymali nagrody w trzech różnych kategoriach: wolontariat stały, wolontariat akcyjny i kategorii wyróżnieni. Mieliśmy również swojego super bohatera wyróżnionego w specjalnej kategorii ,,Ośmiu przebojowych”, którym w tym roku została Honorata Adamska. Drodzy wolontariusze dziękujemy Wam za otwarte serca i bezinteresownie poświęcony czas podczas kwest, Szkolnych Akcji Poboru Krwi, pokazów, warsztatów i zawodów z pierwszej pomocy i ratownictwa, za wszelkie gesty dobroci, jednocześnie prosimy abyście nie poprzestawali w czynieniu dobra bo DOBRO ZAWSZE WRACA

Szkolne  Koło  PCK  wraz z Samorządem Szkolnym zaprasza wszystkich chętnych (pełnoletnich) uczniów ZSTiO (którzy z różnych przyczyn nie mogli oddać krwi 28 listopada 2019 r.) już 6 grudnia (piątek) na Mikołajkową  Akcję  Poboru  Krwi.

UWAGA!!!
Zmiana miejsca Akcji Poboru Krwi na Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, ul kośnego 55.
Wyjście o 850  sprzed szkoły.

Oczywiście ne zapominamy o mikołajowych czapkach.

Uczniowie powinni być po śniadaniu, mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dokument tożsamości z peselem (dowód osobisty lub paszport). Wszyscy krwiodawcy mają ustawowy dzień wolny od zajęć.  Oddając krew promujemy  naszą szkołę,  zdobywamy punkty w międzyszkolnym konkursie pod nazwą SZKOLNA LIGA KRWIODAWSTWA, a ponad wszystko pomagamy ratować życie.

Przy rejestracji należy koniecznie podać nazwę szkoly!

Zapisy  i pytania należy kierować do opiekuna Szkolnego Koła PCK, mgr Mirosława Śliwińskiego w gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego.

WALKI Z GŁODEM

W październiku na terenie naszej szkoły młodzież ze szkolnego koła PCK kwestowała zbierając środki na dożywianie dzieci z rodzin
o niskim statusie materialnym. Ofiarodawcy otrzymywali pamiątkowe kalendarzyki PCK oraz zostali symbolicznie udekorowani czerwonokrzyską naklejką. Podczas kwesty zebrano w sumie 517 zł. Dziękujemy wszystkim którzy wsparli szkolną Kampanie Walki z Głodem