INFORMACJA

W dniu 19.03.2019 r. na 8. lekcji NIE ODBĘDĄ SIĘ zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
prowadzone przez Panią Sylwię Ladra-Matysik.

W następnym tygodniu zajęcie odbędą się planowo.