Komunikat

Od 26.10.2020 r do 06.11.2020 r. zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas odbywają się zdalnie przez platformę Office365 (Teams) – zgodnie z planem lekcji.
Wszystkie zajęcia praktyczne, które powinny odbywać się w CKZ również odbywają się zdalnie przez platformę Office365 (Teams), według przyjętego tygodniowego planu zajęć.
W dalszym ciągu obowiązują procedury oraz wewnętrzne regulaminy ZSTiO.