Bezpłatna profilaktyka opieki zdrowotnej

Wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

Wszelkie działania profilaktyczne, w tym niwelujące ewentualne problemy zdrowotne, są obecnie bardzo potrzebne i uzasadnione. Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) badania dzieci i młodzieży szkolnej, są wykonywane w następujących rocznikach:

  • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
  • klasa III szkoły podstawowej,
  • klasa VII szkoły podstawowej,
  • klasa I szkoły ponadpodstawowej,
  • ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

Więcej informacji o uprawnieniach dostępnych w systemie zdrowia w załączonym liście Ministra Zdrowia (plik PDF).
list Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów.pdf