EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W dniach od 21 czerwca do 01 lipca będą odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe według harmonogramu.

Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia egzaminu  znajdują się na indywidualnych kontach zdających w systemie SIOEPKZ. Prosimy zdających o zalogowanie się do systemu SIOEPKZ                                                            i sprawdzenie terminu egzaminu pisemnego oraz praktycznego.

W razie problemów z dostępem do systemu SIOEPKZ proszę kontaktować się z Panią Joanną Iwańska.

Przypominamy, że na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów.

Procedury postępowania w czasie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie