Etap okręgowy Olimpiady Języka Niemieckiego

Część pisemna etapu okręgowego OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO
odbędzie się w piątek 11.01 na lekcji 3 i 4 w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele języka niemieckiego