Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Finał Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Warszawa 2018:

Karolina Lasman (kl. 3 bb) i Marlena Rudner (kl. 3 bb) – II miejsce;
Rafał Machnik (kl. 3 bb) i Benedykt Mrosek (kl. 3 bb) – Tytuł Finalisty.

Gratulujemy!