Gorączka Złota w Gzowskim

Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu za udział w konkursie na „Największego zbieracza złota” organizowanego w ramach Akcji pod hasłem „Gorączka Złota” 2019.

Zebrane środki zostały przeznaczone na wakacyjny wypoczynek dzieci
z rodzin o niskim statusie materialnym.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.