GZOWSKI PRZEPISUJE BIBLIĘ

12. uczniów ZSTiO im.K.Gzowskiego w Opolu wraz z nauczycielem Mirosławem Śliwińskim wzięło aktywny udział w projekcie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu o nazwie ,,RAZEM PRZEPISUJEMY BIBLIĘ”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia odręcznie przepisywali, na białej kartce papieru formatu A4, przydzielone fragmenty Pisma Świętego.
W projekcie uczestniczyło niemal 1800 osób z prawie 140 szkół i przedszkoli diecezji opolskiej. Biorąca udział w projekcie młodzież z Gzowskiego otrzymała od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaji specjalne podziękowania i pamiątkowe Dyplomy a szkoła Certyfikat uczestnictwa. Wszystkie przepisane rozdziały Biblii zostaną złożone w jedną księgę i oprawione przez wydawnictwo i introligatora. Wstęp do Pisma Świętego zostanie opatrzony słowami Biskupa Opolskiego.