Gzowski Złotą Szkołą 2023

W wysokie pozycje rankingowe Liceów i Techników Perspektyw wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy, to sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół. 

Gzowski w rankingu najlepszych techników w kraju zdobył 42 miejsce, uprawniające do posługiwania się tytułem „ZŁOTEJ SZKOŁY 2023”.

Zdobyte miejsce przekłada się na 3 miejsce pośród wszystkich techników znajdujących się na terenie województwa opolskiego.

link: Ranking Wojewódzki Techników 2023 – opolskie