GZOWSKI2024 ERASMUS+

W ramach projektu „Gzowski2024 Erasmus+”zostanie zorganizowany grupowy wyjazd na praktyki zawodowe. Będą one trwały 20 dni roboczych – 4 tygodnie,  w terminie 26 II-22 III 2024 r.

Łącznie przewidziano 18 (+2 rezerwowe) miejsc dla uczniów, którzy pod opieką  nauczycieli-opiekunów wyjadą na praktyki zawodowe do Bolonii (Włochy). Każdy z uczestników będzie miał zapewnione koszty grupowego przejazdu do kraju odbywania praktyk, zakwaterowania, program kulturowy, wyżywienie  (lub kieszonkowe na wyżywienie), opiekę nauczyciela, miejsce stażowe w firmie związanej z profilem kształcenia.

Regulamin