Kurs inseminacji w Gzowskim

Uczniowie klasy III we uczestniczyli w kursie inseminacji zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem. Zdobywali dodatkowe umiejętności, które podniosły ich kwalifikacje. Wszyscy zdobyli zaświadczenia uprawniające do przeprowadzania inseminacji.