Kurs inseminacyjny

Po raz kolejny Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu zorganizował dla uczniów technikum weterynaryjnego kurs inseminacji. W dobie panującej pandemii, część teoretyczna dla uczniów odbyła się w formie zdalnej, natomiast część praktyczna i egzamin końcowy były przeprowadzone na terenie szkoły
w dniach 15-16.02.2021 r.


Zgodnie z zaleceniami dot. pandemii zajęcia praktyczne były przeprowadzone w małych grupach z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Organizatorem kursu w tym roku szkolnym była Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

SHiUZ Bydgoszcz od wielu lat organizuje cenione w branży szkolenia w zakresie unasieniania krów i loch, a tegoroczny,  inseminacyjny Eko- kurs to nowa jakość szkoleń inseminacyjnych, ponieważ:

  • przeprowadzane są bezpieczne i intensywne ćwiczenia praktyczne na nowoczesnym fantomie;
  • prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Kurs unasieniania obejmował szeroki zakres wiedzy teoretycznej i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wypreparowanych narządów rozrodczych krów oraz fantomów. Uczniowie kursu utrwalili wiedzę z zakresu hodowli bydła, anatomii i fizjologii układu rozrodczego krowy, technologii produkcji, przechowywania i transportu nasienia buhaja oraz wszystkie zagadnienia związane z przeprowadzaniem zabiegu unasieniania u bydła.

Fantom krowy „Henryetta” jest jest nowym rozwiązaniem w kształceniu przyszłych inseminatorów i pomocą w nabywaniu umiejętności wykonania zabiegu sztucznego unasieniania.

Ukończenie kursu przez uczniów „ Gzowskiego” dało im uprawnienia do wykonywania zawodu inseminatora – świadczenia usług inseminacji u hodowców,  unasieniania zwierząt we własnym gospodarstwie – w oparciu o zgodę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.