KURS PIERWSZEJ POMOCY Z MIĘDZYNA-RODOWYM CERTYFIKATEM w ZSTiO

Szkolne Koło PCK działające przy naszej szkole zaprasza na kurs pierwszej pomocy z międzynarodowym certyfikatem.

Zajęcia będą odbywały się w ZSTiO w dniach 12 marca (wtorek) i 19 marca (wtorek) w godzinach od 14:30 do19:00 i prowadzony będzie przez licencjonowanych instruktorów PCK.
Koszt kursu uwzględniający zniżkę dla młodzieży szkolnej wynosi 60 zł.

Uczestniczy szkolenia oprócz międzynarodowego certyfikatu, zdobędą praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz otrzymają wyższą ocenę z edukacji dla bezpieczeństwa. Najbardziej aktywni uczestnicy kursu będą mogli reprezentować naszą szkołę w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Zgłoszenia u Pana Mirosława Śliwińskiego w gabinecie wychowania fizycznego
lub u Honoraty Adamskiej z I eg.