Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

W piątek 26 kwietnia 2024 r. klasa 3 we wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych miała przyjemność zwiedzić Katedrę Chorób Wewnętrznych, Rozrodu Zwierząt oraz Chirurgii Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyposażenie pracowni oraz oferta edukacyjna zrobiła na nas ogromne wrażenie. Wielu chciałoby tam studiować!

Dziękujemy profesorowi Jarosławowi Popielowi – kierownikowi Katedry Chorób Wewnętrznych za umożliwienie wizyty oraz profesorowi Marcinowi Jankowskiemu za ciekawe oprowadzenie.