Język polski Geografia Przedmioty zawodowe
dr Hanna Bem mgr Joanna Iwańska mgr inż. arch. Jarosław Gawryś
mgr Magdalena Debudaj mgr Romana Gręda mgr inż. Rafał Gonschior
mgr Katarzyna Kusek mgr Katarzyna Trzupek mgr Piotr Kuriata
mgr Joanna Zawadzka mgr Marcin Wesołowski lek. wet. Barbara Maj
Biologia mgr inż. Magdalena Okoń
Matematyka mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Piotr Magiera
mgr Małgorzata Górny mgr Piotr Soppa
mgr Małgorzata Dacyk Fizyka mgr Paweł Prochera
mgr Aleksandra Lehmann mgr Katarzyna Matkowska mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Katarzyna Matkowska mgr Katarzyna Trzupek dr inż. Rafał Gasz
mgr Marcin Wesołowski mgr Grzegorz Rolik
Chemia inż. Jerzy Szczubiał
Język angielski mgr Elżbieta Głowacka mgr inż. Lilianna Wachułka
mgr Sylwia Ladra-Matysik mgr Ewa Mende inż. Jerzy Leszczuk
mgr Michał Macha inż. Agnieszka Wengel
mgr Monika Pietrzyk Religia mgr inż. Jarosław Kędra
mgr Małgorzata Szymańska mgr Barbara Kobylarska-Rak lek. wet. Karolina Pomorska-Wypchło
mgr inż. Ryszard Skrzydeł mgr inż. Joanna Raczyńska
Język niemiecki mgr Mirosław Śliwiński mgr inż. Edyta Wenzel-Borkowska
mgr Elżbieta Czerny-Wiech dr inż. Barbara Wiatkowska
mgr Beata Miemczyk Wiedza o społeczeństwie Przedmioty ekonomiczne
mgr Grażyna Wojtasik mgr Jolanta Kulig mgr Ewa Barczyk
mgr Agnieszka Przysiecka mgr Romana Gręda
Historia mgr Jolanta Kulig
mgr Jolanta Kulig Nauczyciel wspomagający mgr inż. Magdalena Okoń
mgr Agnieszka Przysiecka mgr Agnieszka Leszczyńska mgr inż. Krystyna Przybecka
mgr Zdzisław Ślemp Historia i społeczeństwo
Wiedza o kulturze mgr Jolanta Kulig
Wychowanie fizyczne mgr Agnieszka Przysiecka mgr Mirosław Śliwiński
mgr Michał Kostrzewa
mgr Justyna Otola Edukacja dla bezpieczństwa Pedagog
mgr Andrzej Polak mgr Mirosław Śliwiński mgr Joanna Proszewska
mgr Katarzyna Soboń
mgr Mirosław Śliwiński Informatyka Psycholog
mgr inż. Magdalena Okoń Łukasz Wąsowicz
Doradca zawodowy Biblioteka
mgr Edyta Ciecierska mgr Ewa Karczewska
mgr Agnieszka Przysiecka dr Hanna Bem