Olimpiady wiedzy w Gzowskim

W dniu 25 .10.2019 r. w naszej Szkole odbył się etap szkolny XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Udział wzięli uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum.

Olimpiada składała się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczniowie dokonywali pomiarów i obliczeń w terenie.

Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadach Zawodowych Laureaci olimpiad, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodach. Bez egzaminów mogą dostać się na wybrane uczelnie na kierunkach zgodnych z tematem olimpiad.

W najbliższym czasie czekają naszych uczniów szkolne etapy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Wynalazczości i Innowacji Technologicznych

W dniu 25 .10.2019 r. w naszej Szkole odbył się etap szkolny XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Olimpiada odbyła się w  dwóch blokach tematycznych: architektura krajobrazu i weterynaria.

Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadach Zawodowych Laureaci olimpiad, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodach. Bez egzaminów mogą dostać się na wybrane uczelnie na kierunkach zgodnych z tematem olimpiad.

W najbliższym czasie czekają naszych uczniów szkolne etapy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Wynalazczości i Innowacji Technologicznych