Opolskie staże z PO WER em

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt „Opolskie staże z PO WER em”. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-29, biernych zawodowo zamieszkujących teren Województwa Opolskiego.

W projekcie mogą brać również udział absolwenci, studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci ostatniego semestru studiów dziennych (po wyrażeniu zgody przez kierownika projektu).

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

staże od 3 do 6 miesięcy (oferty staży znajdują się na naszej stronie internetowej)
w wybranych firmach z województwa opolskiego,
stypendium stażowe 1890 zł/ miesiąc,
szkolenia zawodowe (bon szkoleniowy) podczas odbywania stażu
zwrot kosztów dojazdu na staż
zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7/ osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Na stronie https://strefaporadnictwa.wup.opole.pl/opolskie-staze-z-powerem/dokumenty-do-pobrania  znajduje się Plakat i ulotka dotycząca projektu, które można zamieścić na stronie lub portalu społecznościowym.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 77 44 16 677 oraz na stronie internetowej https://strefaporadnictwa.wup.opole.pl/opolskie-staze-z-powerem