W czwartek 05 marca 2020 r. uczniowie Gzowskiego, już po raz kolejny, uczestniczyli w anglojęzycznym spektaklu teatralnym. Tym razem TNT Theatre Britain oraz aktorzy grupy An American Drama Group Europe zaprezentowali sztukę pt. „Frankenstein the Monster and the Myth”. Spektakl był nie tylko ucztą dla koneserów literatury anglojęzycznej czy ciekawym sposobem na sprawdzenie własnych umiejętności językowych. Była to przede wszystkim świetna komedia, pozwalająca spojrzeć na ważne kwestie egzystencjalne w sposób humorystyczny i z lekkim przymrużeniem oka.

Kogo z nami nie było niech zazdrości, a kto pojechał niech dobrze wspomina.

Do zobaczenia następnym razem!!

W dniach 27-28.02 uczniowie z klas budowlanych: Marcin Sikorski (II a/a), Monika Kotynia (III ab), Karolina Wieczonkowska (kl. III bb), Michał Mikitów (III cb) wraz z opiekunem panią Joanną Raczyńską brali udział w Targach Budownictwa, Targach Budownictwa Drewnianego i Targach Mebli i Wyposażenia Wnętrz. Ponadto uczestnicy targów mieli okazję spotkać się z dyrekcją i uczniami Średniej Szkoły Politechnicznej w Brnie specjalizującej się w kształceniu młodzieży w zawodach budowlanych oraz techników instalacji sanitarnych i konstrukcji drewnianych.

Uczniowie brali udział w Targach w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy realizowanego przez Województwo Opolskie w ramach 2 wojewódzkich jednostek samorządowych: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji – lidera i współrealizatora – Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Główną drogą szerzenia się jest kontakt człowiek – człowiek. Na podstawie obecnie dostępnych danych zakażają osoby z objawami lub osoby wykazujące objaw choroby.
COVID-19 może najprawdopodobniej być transmitowany przez:
-Bezpośredni kontakt fizyczny.
-bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha.
-pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.

Oznacza to, że wirus może przenosić się z jednej osoby na drugą, szczególnie w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie „bliskich kontaktów” (mniej niż 1 metr).

ZALECENIA

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktuz innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Informacja w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.