PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W KAMPANII

WALKI Z GŁODEM

W październiku na terenie naszej szkoły młodzież ze szkolnego koła PCK kwestowała zbierając środki na dożywianie dzieci z rodzin
o niskim statusie materialnym. Ofiarodawcy otrzymywali pamiątkowe kalendarzyki PCK oraz zostali symbolicznie udekorowani czerwonokrzyską naklejką. Podczas kwesty zebrano w sumie 517 zł. Dziękujemy wszystkim którzy wsparli szkolną Kampanie Walki z Głodem