Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej i Rok 2022 – Rokiem Józefa Wybickiego.

W maju 2022 r. przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki.

Z tej okazji Sejm postanowił uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej, twórczynię „Roty”.

We wrześniu 2022r. będziemy obchodzić także 275. rocznicę  urodzin Józefa Wybickiego oraz 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”(1797r.),

w dwudziestoleciu międzywojennym stała się naszym hymnem narodowym.