Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcja Szkoły, Wychowawcami i Nauczycielami.

W dniu 03 września 2020 r .o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcja Szkoły, Wychowawcami i Nauczycielami.
Prosimy , aby obecny był tylko jeden rodzic ucznia.
Podział sal dla poszczególnych klas podany zostanie w szkole na tablicy ogłoszeń.