Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Uczennice naszej szkoły: Karolina Lasman i Marlena Rudner 07.03.2019 roku uczestniczyły w gali wręczenia Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie. Podczas uroczystości miały okazję podziękować w imieniu wszystkich beneficjentów za otrzymane wyróżnienie. Podziękowania skierowane były również w stronę nauczycieli oraz rodziców, bez których ten sukces był by niemożliwy.

Nagrodzeni z województwa opolskiego w towarzystwie Ministra Macieja Kopcia

Taka nagroda trafiła do 12 osób z województwa opolskiego, w tym do naszego absolwenta – Łukasza Kampy.