Wycieczka przedmiotowa

Dnia 16 listopada uczniowie naszej szkoły odbyli wycieczkę przedmiotową do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz i Auschwitz Birkenau. Trudna lekcja historii i chwila zadumy jak „człowiek człowiekowi mógł zgotować taki los”…