Wykład na Politechnice Opolskiej

W dniu 25 stycznia 2023 r., uczniowie kl. 3 bb /zawód technik budownictwa/, wzięli udział w wykładach na Politechnice Opolskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury w Opolu.
O historii uczelni, jej strukturach, wydziałach, kołach naukowych i zajęciach nieedukacyjnych opowiadał profesor uczelni, dr inż. hab. Andrzej Marynowicz, prodziekan ds. dydaktyki.
Wykład miał miejsce w auli głównego gmachu Wydziału, przy ul Katowickiej 48. Następnie w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych dr inż. Bronisław Jędraszak, przedstawił badania techniczne wybranych materiałów budowlanych, a także możliwości wykorzystania laboratorium w przemyśle i współpracującymi z Politechniką przedsiębiorstwami.
Dla młodzieży interesującej się budownictwem było to niewątpliwie ważne wydarzenie.
Spotkanie zorganizowała Pani mgr Edyta Ciecierska – doradca zawodowy.