Wystawa – „Nowości w bibliotece szkolnej”.

W lutym 2021r. do biblioteki szkolnej zakupiono nowe lektury szkolne i nowe książki
-tzw. literaturę piękną-literaturę polską i obcą.
Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wypożyczania i czytania.
Jesteśmy w bibliotece od poniedziałku do czwartku(włącznie) w godz. 9.00-13.00
nauczyciele bibliotekarze