Zajęcia na basenie „Wodna Nuta”

W ramach prowadzonych działań prozdrowotnych przez Pana Arkadiusza Fludera klasa 1 a/w odbyła zajęcia na basenie „Wodna Nuta”. Są to zajęcia profilaktyczne którymi objęte zostały klasy prowadzone przez Pana Arka w ramach zajęć Wychowania Fizycznego.