Dnia 31.10.2019 r. od 1130 (lekcja 5) są skrócone lekcje według harmonogramu:

LP Czas trwania lekcji Przerwa
5. 1130 – 1200 5 min
6. 1205 – 1235 5 min
7. 1240 – 1310 5 min
8. 1315 – 1345 5 min
9. 1350 – 1420 5 min
10. 1425 – 1455 5 min
11. 1500 – 1530 5 min
12. 1535 – 1605 5 min
13. 1610 – 1640 5 min
14. 1645 – 1715  

W dniu 25 .10.2019 r. w naszej Szkole odbył się etap szkolny XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Udział wzięli uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Technikum.

Olimpiada składała się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczniowie dokonywali pomiarów i obliczeń w terenie.

Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadach Zawodowych Laureaci olimpiad, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodach. Bez egzaminów mogą dostać się na wybrane uczelnie na kierunkach zgodnych z tematem olimpiad.

W najbliższym czasie czekają naszych uczniów szkolne etapy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Wynalazczości i Innowacji Technologicznych

W dniu 25 .10.2019 r. w naszej Szkole odbył się etap szkolny XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Olimpiada odbyła się w  dwóch blokach tematycznych: architektura krajobrazu i weterynaria.

Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadach Zawodowych Laureaci olimpiad, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodach. Bez egzaminów mogą dostać się na wybrane uczelnie na kierunkach zgodnych z tematem olimpiad.

W najbliższym czasie czekają naszych uczniów szkolne etapy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Wynalazczości i Innowacji Technologicznych

W dniach 18-19.10.2019 r. obyła się pierwsza w tym roku szkolnym, wycieczka Klubu Turystyki Górskiej.
W sumie pokonaliśmy 35 km. Spaliśmy w uroczym schronisku na Hali Rysiance.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wytrwałość i super atmosferę 🙂
A oto, krótka relacja z wyjazdu:

W dniach 23 – 29 września uczniowie klasy 2 bb, 3 cb i 4 bb wzięli udział w wycieczce do słonecznej Italii.
Program wycieczki był bardzo bogaty.

Kurs przeprowadzony zgodnie z programem szkolenia przedłożonym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizowany przez TOP GEN Sp. z o.o.; w okresie 30.09.2019 r. – 03.10.2019 r.

Celem kursu było zdobycie umiejętności unasieniania bydła.
Klasa III we spisała się na „MEDAL” uzyskując uprawnienia państwowe honorowane w całej UE.

Najlepsi 🙂 Gratulujemy!

Opiekunem grupy z ramienia szkoły był Pan Grzegorz Rolik.

Dnia 26 września 2019 r w ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu odbyła się pierwsza w tym roku Szkolna Akcja Poboru Krwi. Uczestniczyło w niej około 40 osób z czego 25 oddało krew. Ogółem zebrano ponad 12 litrów krwi. Akcja poboru krwi zaczęła się ok. godziny 9:00 i zgodnie z planem trwała do godziny 12:00. Krew oddawano w czerwonym autobusie Regionalnego Centrum Krwidawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
Całą akcją kierował Pan Mirosław Śliwinski. Wszystkim krwiodawcom dziękujemy z przybycie i zapraszamy na kolejną akcję poboru krwi, która odbędzie się w czwartek 28.11.2019.