Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu informuje, że od dnia 08 kwietnia 2019 r. w tutejszym Zespole Szkół przewidziany jest strajk nauczycieli i pracowników szkoły. Przeprowadzenie akcji protestacyjnej jest uzależnione od wyników rozmów ZNP z przedstawicielami rządu. 

Pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą. Szkoła zapewnia uczniom opiekę. 

27 marca w Opolu odbyła się Olimpiada wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, w związku z setną rocznicą powstania PCK wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Naszą szkołę godnie reprezentował 3 osobowy zespół, który otrzymał wyróżnienie. Uczennica Justyna Rusek z klasy 1e/g zdobyła 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy uczestnikom olimpiady!

W poprzednim roku nasza szkoła dołącza do elitarnej grupy szkół, w których funkcjonuje Lokalna Akademia Cisco. Od tego czasu kliku naszych uczniów zdobyło certyfikat IT Essentials oraz doposażyliśmy pracownię w sprzęt niezbędny do certyfikacji CCNA. Uzyskaliśmy także niezbędne certyfikaty instruktorskie, co pozwala nam na poszerzenie zakresu oferowanych szkoleń.  

Uczennice naszej szkoły: Karolina Lasman i Marlena Rudner 07.03.2019 roku uczestniczyły w gali wręczenia Stypendium Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie. Podczas uroczystości miały okazję podziękować w imieniu wszystkich beneficjentów za otrzymane wyróżnienie. Podziękowania skierowane były również w stronę nauczycieli oraz rodziców, bez których ten sukces był by niemożliwy.

Nagrodzeni z województwa opolskiego w towarzystwie Ministra Macieja Kopcia

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziewiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie obywatelskie.

         Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w kształtowaniu charakteru oraz w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi. Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku, mają wpływ na kształt oferowanego wsparcia. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami. Uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają swoje poczucie samodzielności. Wspólnie spędzają wakacje, biorą udział w warsztatach. Możliwości jest wiele – tylko dzięki kreatywnemu działaniu i myśleniu, w szkole i poza szkolnymi schematami, młodzi ludzie odnajdą się w dynamicznie zmieniającym się świecie.